Öppna bilden

Nytt tomt Lager, döp till Ram (lägg överst)

Markera/Allt   (man ser bilden men inte Ramen)

Redigera/Ramlinje  (Bakgrunden måste vara Öppen)

Markera/Avmarkera

Markera Ramen

Redigera/Omforma Fritt

Håll ned CTRL och forma Ramen

Markera Ramen , använd Lasso och grovmarkera runt hela objektet

Markera Bakgrundslagret

Redigera/Kopiera

Markera Ramlagret

Redigera/Klistra In  (lager 1 kopia blir detta)

Markera Bakgrundslagret

Polygonlasso  och markera mitt i hela ramen

Tryck Lagermask

Nytt tomt Lager sedan Redigera/Fyllning och fyll med grå färg

Markera Lager 1 och tryck Lagermask

Välj Svart pensel och måla bort överflöd

Lagerpanelen bör se ut som nedan