23 April Trelleborgs Allehanda besöker oss inför vårt 70 Års firande 

Anette Sjöstrand som intervjuade från tidningen