6 Juni 2015  ABF ville ha lite bilder till sitt "jippo" men uppslutningen var dålig som synes