Page 3 - Program2019
P. 3

buaprenrvoIickNhtiFugnOagRa MATIONSSIDANS
     med allt om det praktiska kring bibliotekets arrangemang

! A t är gratis... nästan
Bibliotekets arrangemang är gratis om inget annat anges. Arrangemang som kostar

inträde är märkta med den här särskilda symbolen i programmet: Köp biljett!
• Ordinarie biljettpris är 120 kr.
• Biljettpris med Trelleborgs Allehandas Lustkort är 100 kr.

! Förbestä a bilje er
  Biljetter till bibliotekets arrangemang kan förbeställas på:
  arrangemang.bibliotek@trelleborg.se
  Biljetter till arrangemang för barn och unga förbeställs på:
  barnavd.bibliotek@trelleborg.se
  Förbeställda biljetter hämtas senast en vecka före arrangemanget.
  Till varje arrangemang på Trelleborgs bibliotek nns ett begränsat antal platser.

! Sagostunder
  Sagostunderna på biblioteket är gratis och avsedda för barn 3 - 6 år plus
  medföljande vuxna. Föranmälan för förskolor. Drop-in för privatpersoner.
  Minst 5 och max 25 barn per sagostund. Anmälan till sagostunderna:
  barnavd.bibliotek@trelleborg.se

! Hörslinga
  På biblioteket nns en fast hörslinga installerad.

  Trelleborgs bibliotek • våren 2019 3
   1   2   3   4   5   6   7   8