Utställningen i Juli månad på Biblioteket i Trelleborg

Lite information och regler om hur och vad

Senast den 17 Maj vill Vi ha reda på om du vill ha bilder på utställningen. OBS Sista chansen

Du svarar med email till   Lena Boström      lena_elisabet@hotmail.com

Antal bilder du får ställa ut beror på hur många vi blir men räkna med ca 3 bilder per medlem

Temat är Smyge, bilder som visar klart och tydligt att det är Smyge. Gamla som nya bilder har ingen större betydelse.

27 Maj träffas vi på ABF sal 2 och kollar så vi inte har för många dubletter. Ta med dina bilder (pappers eller digitalt)

Gör inga färdiga bilder bara exempel på vad Du tänker ställa ut som du visar denna kväll

PS. Samma kväll har vi tävling med temat  Kollektion Begagnat

Tips om hur du gör en Kollektion finns Här

Skicka din kollektion till     jans.epost@gmail.com  senast den 25 Maj

Från utställningen 2017 på Biblioteket