Februari 2009  Finns inga uppgifter om dessa bilder