14 April 2008  Finns inga uppgifter om dessa bilder