Enkelt sätt att göra en kollektion

Öppna tre bilder i ett bildbehandlingsprogram, i detta fall Photoshop

 

Skapa en ny bild ( Arkiv/Nytt )

Kopiera de 3 bilderna och klistra in på denna bild

 

Fastställ ordningen på dessa genom att flytta dom med verktyget Flytta (logiskt eller hur ?)

 

Gör allt till Ett lager och spara bilden, enkelt eller hur ?