27 Januari 2019 

Inställt p.g.a dåligt intresse av fotograferna