18 Juni 2018, avslutning på Vårterminen med grillning