Estethuset i Trelleborg

Estethuset i Trelleborg , ligger på Östergatan.   Flyttas till Gasverksgatan under sommaren 2018