Jurybedömning åt Trelleborgs Fotoklubb

Bedömningen gjordes av Rikard Persson och Tomas Nilsson, medlemmar i styrelsen för

Fotografiska Föreningen i Malmö. Som alltid vid bedömning är det ett ytterst subjektivt

arbete där jurymedlemmarnas preferenser, kunskaper och önskemål spelar in. Vi försökte

dock att jämka samman två personers åsikter för att få till en mer objektiv (även om sånt inte

är möjligt när det gäller fotografi) slutsats.

 

Kollektion
Vår bedömningsgrund när det gällde kollektioner var att se helheten först, håller sig bilderna till
ett tema, en tanke eller en berättelse. Dessutom ville vi se ifall fotografen tacklat sitt ämne på olika
sätt, finns det en variation mellan bilderna, och de enskilda bilderna får gärna vara intressanta var
för sig också!

 

Lena Boström  Guld

Vi var rörande överens om att den här kollektionen föll oss mest i smaken, då alla bilder skildrar ett
uppenbart tema ”äpplen” men att även varje enskild bild är intressant, skildrar olika saker och
skickligt gjord.

 

Jan Andersson  Silver

På samma sätt som vinnarkollektionen håller den här kollektionen sig till ett tema och skildrar det
tydligt. Vinjetteringen är markant och huruvida den är för hårdhänt i någon av bilderna är en
smaksak. Vi var inte helt överens om detta vid bedömningstillfället.

 

Per Strömberg  Brons

Den här kollektionen berättar en historia i tre bilder, ankomst till Ven, cykeluthyrning och sedan en
liten utflykt. Mer komplicerad behöver ju en kollektion inte vara. Dessutom härliga sommarbilder!

 

4  Lars Andersson

Precis som i tredjeplatsen berättar den här kollektionen om en utflykt, från Helsingborg till
Helsingör och Kronborg och man blir lite sugen på att ta färjan dit. Vi hade en diskussion vid
bedömningen om huruvida det var en god idé med överlappande bilder, men kom fram till att det
var okej i det här fallet, att det inte störde helhetsintrycket.

 

5  Bengt Lerken

En resa i tre bilder (verkar vara många som tänkt i samma banor) och bilderna är varierade.
Dessvärre är de enskilda bilderna kanske inte så spännande (se vinnarkollektionen) vilket gör att vi
placerar den här. En annan fundering var att planet verkar vara på väg bort från Prag snarare än till,
med tanke på riktningen...och det kanske inte var det som var tanken med kollektionen.

 

6  Bengt Lerken

Solnedgångar är nästan alltid vackra och fascinerande, så vi förstår att den här lockade fotografen.
Diskussionen var om bilderna i kollektionen var alltför lika då de fotograferats från i stort sett
samma vinkel (på stativ?). Det ledde till tanken att i fall man ska ha likadana bilder så måste
horisontlinjen och bron hamna likadant i varje bild, vilket inte skett här.

 

7  Jan Andersson

Precis som de andra kollektionerna håller den sig till ett tema, men vi var överens om att
bildbehandlingen och valet av att göra bilderna till en (geometrisk form) dessvärre inte funkar och
distraherar mer än den lockar till betraktande.